wz

Historie královické tvrze

aktualizace 26.8.2010

 

První zmínka o Královicích pochází z r.1207, kdy se odtud píší Sudislav a Suda. Pešík z Komárova prodal v r.1388 zdejší tvrz se dvorem Jakubovi ze Sušice a jeho sestrám. Část vesnice s tvrzí patřila potom různým majitelům z okolní šlechty (Jan z Dubče, Otík z Kyj, Jan Chyba z Chlumu). Delší dobu držela tvrz měšťanská rodina Pechanců z Kralovic od druhé poloviny 15.stol. zhruba do r.1560, kdy ji od bratrů Buriana a Matyáše Pechanců získal jejich strýc Mikuláš Skalský z Dubu. Po jeho smrti změnila tvrz několikrát majitele, až byla v r.1623 zkonfiskována Janu Jindřichu Roznhajnovi z Janovic. Konfiskát koupil Karel z Lichtenštejna a Královice připojil k Uhříněvsi.

Stavební popis

aktualizace 26.8.2010

 

Mohutná obytná věž čtvercového půdorysu je třípatrová, nejvyšší podlaží je vysazeno na kamenných krakorcích a je kryto valbovou střechou. Na průčelích se dochovaly velké plochy renesanční omítky se sgrafitovými kvádry. V suterénu a přízemí jsou renesanční klenby, vyšší patra mají rovné stropy. Na severní fasádě v úrovni 1.patra je dochováno okenní ostění ze 14.stol. Věž je v jádře z poslední čtvrtiny 14.stol. Při renesanční přestavbě ve druhé polovině 16.stol. dostala klenby, sgrafito a vysazené 3.patro, které snad nahradilo obdobnou konstrukci starší.

Použité zdroje: Encyklopedie českých tvrzí, II.díl, autoři: L.Svoboda, J.Úlovec, P.Chotěbor, Z.Procházka, Z.Fišera, J.Andrle, J.Slavík, M.Rykl, T.Durdík